اخبار مشاوره - آرشیو

اولین کارگاه مهارت افزایی مشاوران مرکز مشاوره و بهداشت روان
در سالن اجتماعات معاونت دانشجویی برگزار شد:

اولین کارگاه مهارت افزایی مشاوران مرکز مشاوره و بهداشت روان

اولین کارگاه مهارت افزایی مشاوران مرکز مشاوره،خانه های دانشجویی و دانشکده ها با تدریس دکتر کیومرث فرحبخش مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب