درباره مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی است که از سال 1371 به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است و خدمات عمده ای را در زمینه های مشاوره و روان درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی، منشا خدمات اثرگذار و ارزنده در حوزه ی مشاوره و بهداشت روان است. این مرکز همواره در سطح کشور جزو مراکز مشاوره ی برتر، نمونه و فعال بوده است. فضای مرکز مشاوره، شامل بخش اداری و بخش پذیرش مستقل با هفت اتاق مشاورة فردی، یک اتاق جهت اجرای کارگاه و مشاوره گروهی است.

login