خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی مرکز مشاوره در گروههای سنی مختلف(کودک، نوجوان وبزرگسال) برای دانشجویان و کارکنان و فرزندان آنان ارائه می گردد.
از مهمترین خدمات می توان به درمان موارد زیر اشاره کرد:

درمان اختلالات روانپزشکی گروه سنی بزرگسال شامل:
-        اختلالات خلقی(افسردگی، شیدایی و...)Mood Depressive Disorder
-        اختلالات اضطرابی(اضطراب فراگیر، اضطراب پانیک و...)Anxiety Disorders
-        اختلال وسواس، اجبار (OCD )
-        اختلال سایکوسوماتیک  Psychosomatic Disorder
-        اختلال خواب Sleep Disorders
-        اختلال استرس پس از ضربه PTSD
-        اختلال حافظه و فراموشی Amnestic Disorder
-        اختلال بی اشتهایی و پرخوری عصبی Anorexia,Bulimia Nervosa
-        اختلالات جنسی Sexual Disorder

درمان اختلالات کودکان و نوجوانان شامل:
-        بیش فعالی و نقص توجه(ADHD)
-        اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی Anxiety Disorder
-        پرخاشگری دوران کودکی ونوجوانی Aggression
-        اختلالات خواب Sleep Disorder

سایر خدمات:
-برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه آشنایی با داروهای روانگردان، فوریت های روانپزشکی، مداخله در بحران (خودکشی، سوء مصرف مواد و...)
- عضویت در کارگروه تخصصی کمیسیون موارد خاص

 روزهای حضور روانپزشک در سامانه مشاوره تلفنی
 سرکار خانم دکتر پویا فرد
چهارشنبه ها 9 تا 12
جناب آقای دکتر معینی
دوشنبه ها ساعت 13 تا 16