خدمات مددکاری اجتماعی

دفتر خدمات مددکاری اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی با هدف حمایت از دانشجویان از طریق شناسایی به موقع و پیگیری مشکلات روانی- اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی،  اقتصادی و شغلی دانشجویان خدمات زیر را ارائه می نماید: 

تشکیل پرونده مددکاری برای مراجعین

پیگیری هفتگی وضعیت روان شناختی دانشجویان  با مشکلات روان شناختی عمیق

مداخله در بحران های روان شناختی دانشجویان

ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشک مرکز و ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصمیم گیری گروهی

پیگیری و بررسی دانشجویان ارجاع شده از قسمت های مختلف دانشگاه (آموزش، خوابگاه، اساتید، کمیته انضباطی)

تعامل با اساتید جهت رفع مشکلات تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز

دبیر و مددکار اجتماعی کارگروه کمیسیون موارد خاص در مرکز مشاوره و بررسی مشکلات تحصیلی مرتبط با مسائل روانشناختی دانشجویان

تعامل با کمیسیون موارد خاص استان تهران جهت حمایت از دانشجویان با مشکلات تحصیلی و سابقه مشکلات روان شناختی

ارتباط با خانواده دانشجویان و جلب حمایت خانواده ها برای کمک بهتر به مراجعینی که مشکلات خانوادگی دارند.

پیگیری مشکلات اقتصادی دانشجویان و شناسایی و تعامل با خیریه ها و سازمان های حمایتی جهت جذب منابع حمایتی برای دانشجویان نیازمند

ارتباط با کانون های فرهنگی دانشگاه و معرفی دانشجویان دارای مشکل به این کانون ها جهت رشد و پرورش استعدادها

ارتباط هفتگی با مسئولان خوابگاه جهت شناسایی مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه  و رفع مشکلات آنها

شرکت در جلسات هماهنگی مرکز مشاوره و انجام امور محوله توسط مدیر مرکز مشاوره

روزهای حضور مددکاران اجتماعی:

خانم شجاعی 48393468 هر روز

خانم معاضدی 48393468 دوشنبه ها

خانم آزادی 48393465 هر روز

شیوه تماس در بخش مشاوره تلفنی(کلیک کنید)