ارتقای تحصیلی

واحد ارتقا تحصیلی مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی به دانشجویان دارای افت تحصیلی و مشروطی با دو هدف پیشگیری و مشاوره تخصصی خدمات رایگان ارائه می دهد.
این طرح برای از مهر ماه سال ۱۳۹۷ در حال اجرا است. در ابتدای هر نیمسال تحصیلی برای هریک از دانشکده ها مشاوری تعیین می گردد و لیست دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط شده و یا افت تحصیلی داشته اند به مشاور مربوطه داده می شود. مشاور با تک تک افراد لیست تماس می گیرد. و پس از تشخیص اولیه افرادی که موضوعاتی مربوط به مددکاری، آموزشی، پزشکی و روانپزشکی مطرح کنند را ارجاع می دهد و با باقی دانشجویان جلسات مشاوره تشکیل می شود. پیگیری کلیه این دانشجویان تا پایان ایام امتحانات ادامه میابد و اگر مشاور تشخیص دهد دانشجویی بعد از پایان ترم نیز نیاز به ادامه جلسات دارد، این کار را انجام می دهد.
 تمامی افراد (ارجاعی و غیر ارجاعی) تا پایان ترم بعدی نیز به شکل تماس تلفنی پیگیری خواهند شد.  لازم به ذکر است که پس از شیوع ویروس کرونا فعالیت های این بخش به دو شکل تلفنی و برخط ادامه دارد. خوشبختانه آمار دانشجویان مشروطی پس از آغاز طرح تاکنون به یک سوم کاهش پیدا کرده است. این مرکز به دانشجویانی که خودشان برای موضوعات تحصیلی مراجعه میکنند نیز خدمات ارائه میکند.
ازاقدامات دیگر واحد ارتقاء تحصیلی، ارایه خدمات مشاوره ای به دانشجویانی که معدل بین 12 تا 14 دارند (پر خطر) و دانشجویانی که دو نمره افت معدل نسبت به ترم قبل خود دارند می باشد.

همچنین دانشجویانی که تمایل داشته باشند می توانند از مشاوره های مشاوران حوزه تحصیلی جهت رشد و ارتقای خود با این بخش ارتباط برقرار کنند.

شماره تماس با مسئولین بخش ارتقای تحصیلی:

02148393462

دکتر هومن رجبی

خانم فاطمه امینیان