اخبار مشاوره - آرشیو

حضور مرکز مشاوره و بهداشت روان در پایگاه سنجش سلامت

حضور مرکز مشاوره و بهداشت روان در پایگاه سنجش سلامت

ایگاه سنجش سلامت به منظور انجام معاینات جسمی، سنجش سلامت روان و تست های اسکلتی- عضلانی از تاریخ 96/7/15 لغایت 96/8/15با همکاری 3 واحد مرکز مشاوره، مرکز بهداشت و تربیت بدنی دانشگاه برای کلیه مقاطع دانشجویان جدیدالورود برگزار شد.

ادامه مطلب