پیام‌های بهداشت روان

وبینار دلبستگی و روابط پایدار
نود و هفتمین وبینار کشوری مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

وبینار دلبستگی و روابط پایدار

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:  نود و هفتمین وبینار کشوری مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ویژه دانشجویان سراسر کشور طرح راشد در دوره پسا کرونا 

ادامه مطلب
پیام 1

پیام 1

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست بلکهمجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد اما می تواند داشته باشد

ادامه مطلب