اخبار مشاوره - آرشیو

ششمین وبینار ارائه مورد مشاوره ای و پرسش و پاسخ  برگزار شد

ششمین وبینار ارائه مورد مشاوره ای و پرسش و پاسخ برگزار شد

ششمین وبینار کلینیک مشاوره و بهداشت روان (عموم) با موضوع ارائه مورد مشاوره ای و پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای دکتر حمید بهرامی زاده در تاریخ شنبه 14 تیر ماه 1399 و با حضور دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره مقطع ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

ادامه مطلب