کارگاه های آموزشی سال 92


کارگاههای آموزشی برگزار شده در مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه (پاییز و زمستان 92)

مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه به عنوان ارائه دهنده و تأمین کننده خدمات سلامت روان دانشجویان و کارکنان دانشگاه ، علاوه بر انجام مشاوره های روانشناختی در سطوح مختلف برای ارتقاء سطح دانش کاربردی متخصصان مرکز و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاههای تخصصی در محل کارگاههای مرکز مشاوره، توسط استادان مجرب و متخصص نموده است.

فهرست برخی از کارگاههای اجراء شده به شرح زیر می باشد.

فهرست برخی از کارگاههای اجراء شده به شرح زیر می باشد.

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

مدرس

عنوان کارگاه آموزشی

ردیف

24/9/92

10ساعت

24 نفر

دکتر فرحبخش

TA

1

 

16/9/92

4 ساعت

20 نفر

دکتربرجعلی

 

مدیریت استرس

2

17/9/92

4 ساعت

27 نفر

 

دکتر برجعلی

فرزند پروری

3

3/9/92

8 ساعت

18 نفر

 

دکتر اکبری

شکست عاطفی

4

4/10/92

3 ساعت

21 نفر

دکتر فرحبخش

 

حل تعارضات دانشجویی

5

4/10/92

3 ساعت

21 نفر

دکتر مقدس

مداخلات روانشناختی در بحران

6

13/9/92

8 ساعت

9 نفر

 

دکتر حرفه دوست

مقاله نویسی

7