طرح سمن 94


مرکز مشاوره دانشگاه طباطبایی طرح سمن (سلامت، مهارت ، نشاط) را برگزار نمود
زندگی دانشجویی با تغییرات زیادی همراه است و به همین دلیل ضروری است که دانشجویان مهارت ها و توانایی هایی برای مقابله سالم و متنوع با مشکلات داشته باشند تا بتوانند از سلامت جسمی و روحی خود محافظت کنند و به رشد شخصیت و ارتقای سلامت خود ادامه دهند.
به همین منظور مرکز مشاوره دانشگاه همانند سالهای قبل با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مهارتهای زندگی و آشنایی با چگونگی حفظ سلامت روانی و اخلاقی و کاهش آسیب های احتمالی پیش روی زندگی دانشجویی طرح سمن (ابلاغی شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران) را از تاریخ 1/9/94 لغایت 30/9/94 برای دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار نمود.
طرح سمن این دوره به منظور سهولت شرکت دانشجویان دانشکده های خارج از پردیس به دو صورت متمرکز (دانشجویان پردیس دانشگاه) در محل کارگاههای مرکز مشاوره و غیر متمرکز (دانشکده های اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات) انجام شد و طی مدت 30 روز در 50 کارگاه آموزشی 4 ساعته تعداد 1804 نفر شرکت نمودند که در پایان کارگاهها علاوه بر پکیج آموزشی، گواهی نامه نیز به شرکت کنندگان اعطا شد.