حضور مرکز مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۲۹۰ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۳۸۳۴
مرکز مشاوره و بهداشت روان در تاریخ های 19 و 20 شهریور ماه (ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد) و 1و 2 مهرماه (دانشجویان کارشناسی) حضور فعال و موثر داشت.
حضور مرکز مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

مرکز مشاوره و بهداشت روان در تاریخ های 19 و 20 شهریور ماه (ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد) و 1و 2 مهرماه (دانشجویان کارشناسی) حضور فعال و موثر داشت.
در این تاریخ ها مشاوران و کارشناسان مرکز در تمامی دانشکده ها با دانشجویان وروی جدید تعامل داشته و نسبت به معرفی خدمات مشاوره اقدام نموده و در رابطه با تکمیل فرم های سلامت روان نیز دانشجویان عزیز را راهنمایی کردند.
لازم به ذکر است در ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی جلساتی توسط مشاورام برای والدین دانشجویان برگزار شد که در این جلسات در رابطه با مسائل و مشکلاتی که دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه با آن مواجه می شوند صحبت شد.

 

جدول حضور کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد

 

دانشکده

مشاور/کارشناس

یکشنبه 96/6/19

دوشنبه 96/6/20

اقتصاد و علوم ریاضی

 

آقای ثمری صفا

 

آقای ثمری صفا

ادبیات و زبانهای خارجی و الهیات

 

خانم طالبی/خانم رضایی

 

خانم رضایی

علوم اجتماعی

 

خانم سرایی

 

خانم سرایی

ارتباطات

 

خانم آزادی

مدیریت و حسابداری

 

خانم جعفری

 

خانم جعفری

حقوق و علوم سیاسی

 

آقای طالعی

 

خانم آزادی

تربیت بدنی

 

خانم سرافراز

 

خانم طالبی

روانشناسی و علوم تربیتی

 

خانم فصاحتی

 

خانم فصاحتی

اکو

 

خانم هدایتی

 

 

 


 

جدول حضور کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی

 

دانشکده

مشاور/کارشناس

شنبه 96/7/1

یکشنبه 96/7/2

اقتصاد و علوم ریاضی

خانم کیانی نژاد/خانم بهاروند

خانم خباز/خانم بهاروند

 

ادبیات و زبانهای خارجی و الهیات

 

خانم طالبی/آقای بیراوند

 

خانم طالبی/آقای بیراوند

علوم اجتماعی

 

خانم سرایی/ خانم روزگرد

 

خانم سرایی/ خانم روزگرد

ارتباطات

 

خانم هدایتی/ آقایان حسین لو و خسروی

-

مدیریت و حسابداری

 

خانم جعفری/ آقایان حسین لو و خسروی

 

خانم جعفری/ آقایان حسین لو و خسروی

حقوق و علوم سیاسی

 

آقای حسن نیا / آقایان حسین لو و خسروی

روانشناسی و علوم تربیتی

 

خانم فصاحتی/ خانم جان محمدی

 

خانم فصاحتی/ خانم جان محمدی

اکو

 

خانم نیک اقبال/خانم خلیلی

 

 

 

 

 

 

جلسات با والدین دانشجویان

 

 


 


نظر شما :