برگزاری برنامۀهفتۀ سلامت با موضوع افسردگی در دانشگاه علامه طباطبائی

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۶۰۰ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۶۳۷۳
سازمان جهانی بهداشت (WHO) هرساله به مناسبت روز جهانی بهداشت یکی از موضوعات مبتلا به جامعه را باهدف افزایش توجه و آگاهی عموم مردم و تمرکز اقدامات و فعالیتها انتخاب میکند. شعار سال 2017 میلادی برابر با سال 1396 "افسردگی، بیا با هم حرف بزنیم "است. در همین راستا و با توجه به این شعار، امسال مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی دربارۀموضوع افسردگی و برای تقویت بهداشت عمومی و ارتقاء بهداشت روانی و با هدف آشنایی کلی دانشجویان با علائم افسردگی،علل و پیامدهای احتمالی آن،برنامه هایی را در پردیس شمارۀ 1 دانشگاه، دانشکده ها و خانه های دانشجویی برگزار کرد که شرح اجمالی آن در زیر آمده است.
برگزاری برنامۀهفتۀ سلامت با موضوع افسردگی در دانشگاه علامه طباطبائی


سازمان جهانی بهداشت (WHO) هرساله به مناسبت روز جهانی بهداشت یکی از موضوعات مبتلا به جامعه را باهدف افزایش توجه و آگاهی عموم مردم و تمرکز اقدامات و فعالیتها انتخاب میکند. شعار سال 2017 میلادی برابر با سال 1396 "افسردگی، بیا با هم حرف بزنیم "است.
در همین راستا و با توجه به این شعار، امسال مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی دربارۀموضوع افسردگی و برای تقویت بهداشت عمومی و ارتقاء بهداشت روانی و با هدف آشنایی کلی دانشجویان با علائم افسردگی،علل و پیامدهای احتمالی آن،برنامه هایی را در پردیس شمارۀ 1 دانشگاه، دانشکده ها و خانه های دانشجویی برگزار کرد که شرح اجمالی آن در زیر آمده است.

1- راه اندازی کمپین "بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم" در پردیس دانشگاه. در این کمپین فعالیتهای زیر انجام شد:
* تهیه و چاپ بروشور تحت عنوان "بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم".
* تهیه پوستر و بنر.
* توزیع بروشورهای مرتبط با افسردگی در پردیس دانشگاه.
* ارائه خدمات راهنمایی و مشاورۀ روانشناختی و سلامت روانی درمحل کمپین به وسیلۀ مشاوران مرکز به مراجعان با هدف معرفی اجمالی ظرفیتها، فعالیتها و خدمات مرکز مشاوره و ارجاع به مرکز مشاوره برای دریافت خدمات بعدی و بیشتر.2- برپایی غرفۀ مشاوره با هدف ترویج شادی و شاد زیستن در میان دانشجویان دختر خوابگاهی
در ادامۀ اجرای برنامه های هفتۀ سلامت،مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی همچنین در تاریخ 96/2/26 در جشنوارۀ غذای سالم و محلی که درمجتمع شهید سلامت (به صورت متمرکزبرای دانشجویان دختر، بامیزبانی مجتمع شهید سلامت) برگزار شد، اقدام به برپایی غرفۀ مشاوره با هدف ترویج شادی و شاد زیستن در میان دانشجویان نمود تا زمینه ای برای پیشگیری از افسردگی احتمالی درمیان آنها شود.از جمله اقدامات صورت گرفته در این غرفه، توزیع بادکنکهایی در میان دانشجویان که هریک حاوی پیامی عملی و کاربردی برای ایجاد احساس شادی و نشاط بود و دانشجویان میبایست پس از بازنمودن پیام متصل به هربادکنک، آن را در همانجا اجرانمایندکه این فعالیت با استقبال بسیارپورشورو هیجان دانشجویان همراه شد.

همچنین، درمحل غرفه، آیینه های قرارداشت که چهرهای خندان برروی آن ترسیم شده بود و دانشجویان میبایست خود را درآیینه نگاه میکردند و لبخند میزدند. از دیگر فعالیتهای انجام شده، پخش بروشورهایی با مضمون شعار سازمان بهداشت جهانی "بیا درمورد افسردگی حرف بزنیم"به منظور آگاهی بخشی به دانشجویان در زمینۀ افسردگی بود.درپایان، غرفۀمرکز مشاوره توسط برخی از مسئولین دانشگاه مورد بازدید قرارگرفت که بازخوردهای بسیار مثبتی از جانب آنان دریافت شد.


3- برپایی غرفۀ مشاوره با هدف ترویج شادی و شاد زیستن در میان دانشجویان پسر خوابگاهی
مرکز مشاورۀ دانشگاه در جشنوارۀ غذای سالم و محلی که در خانۀ دانشجوئی شهید همت (به صورت متمرکزبرای دانشجویان پسر)برگزار شد، غرفۀ مرکز مشاوره با همکاری کانون همیاران سلامت، با موضوع "بیا در مورد احساسات حرف بزنیم" کار خود را در 4 بخش اجرا نمود.
بخش اول، مربوط به پنل چرخۀ"بیا در مورد احساسات حرف بزنیم.". این چرخه به دانشجویان کمک میکرد با فرایند شناسایی، نامگذاری و اثرات احساسات بر زندگی خود و در روابط با دیگران،آشنا شوند. در پایان این پنل، هرکدام از دانشجویان درصورتیکه نیاز به کمک بیشتر داشتند، راهنمایی دریافت میکردند.
بخش دوم،شامل مسابقۀ بهترین جمله درمورد احساسات بود که به دونفر از کسانی که بهترین جمله را دربارۀ احساسات نوشته بودند به قید قرعه، فلش 8گیگ داده شد.
بخش سوم،شامل عضوگیری برای فعالیت در کانون همیاران سلامت روان بود.
بخش چهارم، شامل توزیع بروشورهای:افسردگی،بیا تا حرف بزنیم و سایر بروشورهای مرتبط میان دانشجویان خوابگاه پسران بود.


4-برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع و محوریت افسردگی
مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه به منظورآگاهی بخشی و افزایش دانش و اطلاعات دانشجویان دربارۀ بیماری افسردگی و چگونگی دریافت کمک در موقع لزوم برای خود و اطرافیان، 4کارگاه آموزشی تحت عنوان: "افسردگی بیا با هم حرف بزنیم" در دانشکدۀ علوم اجتماعی و خانه های دانشجویی برگزار کرد که مورد استقبال گرم دانشجویان قرار گرفت.


نظر شما :