تقدیر از کارکنان مرکز مشاوره

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۷۷ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۲۳۱۹
کارکنان مرکز مشاوره و بهداشت روان در روز یکشنبه مورخ 95/11/25 به پاس اجرای خوب و اثربخش طرح سمن(سلامت، مهارت، نشاط) و طرح پایش دانشجویان ورودی جدید 95 تقدیر شدند.
تقدیر از کارکنان مرکز مشاوره

کارکنان مرکز مشاوره و بهداشت روان در روز یکشنبه مورخ 95/11/25 به پاس اجرای خوب و اثربخش طرح سمن(سلامت، مهارت، نشاط) و طرح پایش دانشجویان ورودی جدید 95 تقدیر شدند.
در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر سلیمی بجستانی معاون دانشجویی و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و مدیر و کارکنان مرکز مشاوره برگزار شد از زحمات دست اندرکاران اجرایی طرح سمن و پایش قدردانی شد .
همچنین عملکرد مرکز در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 مورد بررسی قرار گرفته و چشم انداز آتی مرکز و برنامه های پیشنهادی نیم سال دوم هم مطرح شد.نظر شما :