برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان در خانه دانشجویی شهید بهشتی

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۲۴۴ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۲۵۰۰
مرکز مشاوره و بهداشت روان کارگاه آموزشی مدیریت زمان را در روز پنجشنبه مورخ 95/2/30 برای دانشجویان غیر ایرانی خانه دانشجویی شهید بهشتی با تدریس جناب آقای دکتر محمدی برگزار کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان در خانه دانشجویی شهید بهشتی

مرکز مشاوره و بهداشت روان کارگاه آموزشی مدیریت زمان را در روز پنجشنبه مورخ 95/2/30 برای دانشجویان غیر ایرانی خانه دانشجویی شهید بهشتی با تدریس جناب آقای دکتر محمدی برگزار کرد. در این کارگاه مخاطبان با چگونگی مدیریت زمان به عنوان بزرگترین سرمایه هر انسان با استفاده از یافته های علمی و روش های مفید آشنا شدند.


نظر شما :