طرح سمن اجرا و به پایان رسید

۰۴ دی ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۲۴۵ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۲۲۹۸
این طرح از روز یکشنبه تاریخ 95/7/25 شروع و تا روز چهارشنبه 24/ 9/ 95در دو نوبت صبح و عصر با برگزاری77 کارگاه و دو همایش،1886 دانشجو را تحت پوشش این کارگاهها قرار داد.
طرح سمن اجرا و به پایان رسید
 


یادگیری مهارت های زندگی برای مقابله سالم ودرست با مشکلات روزمره، جزء ضروریات زندگی دانشجویی بوده است تا بتوانند از سلامت جسمی و روانی خود محافظت و به رشد شخصیت و ارتقای سلامت خود ادامه دهند.
ورود به دانشگاه و آغاز دوره جوانی مرحله ای از رشد شخصیت دختران و پسران مستعد هر جامعه است، زندگی دانشگاهی مختصات و ویژگی های خاص خود را دارد، دانشگاه مرکز تفکر و یکی از ابزارهای موثر پروژه انسان سازی است. در این مسیر آسیب های رایج ورو به تزاید روانی- اجتماعی می تواند رشد دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهد. از جمله این آسیب ها گرایش به مصرف مواد و سوء استفاده های عاطفی است. برای پیشگیری از عادات و رفتارهای مخرب دانشجویان تعلل و صبر جایز نیست.به عبارت دیگر، با نادیده گرفتن یا انکار واقعیات موجود نه تنها مشکل کاهش نمی یابد بلکه فرصت یافتن راه حل هم از دست می رود، باید بدانیم جوانی دوره ایست که با گذر از انواع هیجان ها، آشوب ها و آشفتگی های رشدی گوناگون به سوی رشد شخصیتی و اجتماعی سالم در حال تحول است.
وظیفه آشنا نمودن دانشجویان با مرکز مشاوره و بهداشت روان در ابتدای ورود به  دانشگاه و آگاه سازی از خطرات پیش رو، ما را بر آن داشت تا طرح ابلاغی سمن: « سلامت، مهارت ، نشاط» از جانب سازمان امور دانشجویان را به لحاظ اجرایی، کیفی تر و بهتر از سالهای قبل در دستور کار خود قرار دهیم.
این طرح از روز یکشنبه تاریخ 25/7/95 شروع و تا روز چهارشنبه 24/ 9/ 95در دو نوبت صبح و عصر با برگزاری77 کارگاه و دو همایش،1886 دانشجو را تحت پوشش این کارگاهها قرار داد.
با توجه به استقبال و درخواست تعدادی از دانشجویان که موفق به شرکت در این کارگاهها نشده بودند، مرکز مشاوره آخرین کارگاهها را در روز سه شنبه 23/9/95 دانشکده علوم اجتماعی و چهارشنبه تاریخ 24/9/95، در قالب همایش در دو نوبت، گروه دختران ( سالن شهید همت دانشکده علوم ارتباطات ) و پسران ( دانشکده علوم ارتباطات ) برگزار نموده است.

 

 

 

 

 


نظر شما :