برگزاری کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها در سال تحصیلی 1395

۲۳ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۷۶۳ اخبار مشاوره
تعداد بازدید:۲۰۵۷
برگزاری کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها در سال تحصیلی 1395
برگزاری کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها در سال تحصیلی 1395

ردیف

خانه دانشجویی

موضوع

تاریخ

مدرس

تعداد شرکت کنندگان

1

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز(جلسه اول)

25/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

2

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز (جلسه دوم)

29/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

3

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز(جلسه سوم)

30/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

4

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد (جلسه اول)

10/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

5

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد(جلسه دوم )

11/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

6

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد(جلسه سوم)

12/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

7

شهید همت

کار گاه آموزشی مهارت های ارتباطی

14/2/95

دکتر محمدی

20 نفر

8

شهید مطهری

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

15/2/95

دکتر محمدی

35 نفر

9

شهید سلامت

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

6/2/95

خانم تقی زاده

40 نفر

10

شهید عضدی

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

8/2/95

خانم تقی زاده

15 نفر

11

شهید معینیان

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

14/2/95

خانم تقی زاده

19 نفر

12

شهید عضدی و شهید سلامت

اردوی کوهنوردی(تفریحی آموزشی)

9/2/95

با همراهی مشاوران خانم فصاحتی و خانم عسگری

25 نفر

13

شهید عضدی

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

14/2/95

خانم فصاحتی

18 نفر

14

شهید عضدی

مراسم" هوای تازه "(به همراه جشن مولودی ، اجرای مسابقه استند آپ کمدی، مسابقه پیام مشاوره و مسابقه ویژه گی های بهترین هم اتاقی )

20/2/95

-

70 نفر

15

شهید سلامت

مراسم" هوای تازه "(به همراه جشن مولودی ، اجرای مسابقه استند آپ کمدی، مسابقه پیام مشاوروو مسابقه ویژه گی های بهترین هم اتاقی )

18/2/95

-

200 نفر

16

شهید گلعذاری

کارگاه آموزشی مهارت های هوش هیجانی

21/2/95

دکتر ناصری

35 نفر

17

شهید گلعذاری

برگزاری مسابقه پیام مشاور

24/2/95

اجرا شد

-

18

شهید همت

کارگاه آموزشی پیش از ازدواج

21/2/95

دکتر محمدی

37               نفر

19

شهید معینیان

اردوی تفریحی آموزشی به همراه بازدید از کاخ سعد آباد

20/2/95

خانم میرزایی

13 نفر

20

شهید سلامت

کارگاه آموزشی آگاهی ،عشق و انتخاب

19/2/95

خانم دکترفرزام

24 نفر

21

شهید سلامت

کارگاه آموزشی اضطراب(جلسه اول)

12/2/95

خانم کیانی نژاد

10 نفر

22

شهید سلامت

کارگاه آموزشی اضطراب (جلسه دوم)

16/2/95

خانم کیانی نژاد

20 نفر

23

شهید معینیان

اردوی تفریحی (بازدید از باغ ایرانی

29/1/95

خانم میرزایی

30 نفر

24

شهید معینیان

کارگاه آموزشی کنترل خشم(جلسه اول)

24/2/95

خانم میرزایی

11 نفر

25

شهید معینیان

کارگاه آموزشی کنترل خشم (جلسه دوم)

29/2/95

خانم میرزایی

11 نفر

26

شهید معینیان

کارگاه آموزشی باورهای غیر منطقی

31/1/95

خانم میرزایی

8 نفر

27

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خطاهای شناختی

5/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

28

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خودآگاهی (جلسه اول)

7/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

29

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خودآگاهی (جلسه دوم)

12/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

30

شهید معینیان

آشنایی با مهارت های شغل یابی و دعوت از دانشجوی موفق در کار

19/2/95

خانم میرزایی

8 نفر

31

شهید مطهری

برگزاری مسابقه پیام مشاورو مسابقه ویژه گی هم اتاقی برتر

25/2/95

اجرا شد

-

32

شهید مطهری

کارگاه آموزشی ابراز وجود

26/2/95

دکتر ناصری

-

33

شهید معینیان

برگزاری مسابقه های پیام مشاور،ویژه گی های هم اتاقی برتر، عکاسی و خاطره نویسی

24/2/95

اجرا شد

-

35

شهید همت

راه اندازی غرفه مشاوره به همراه توزیع پیام های مشاوره و فصلنامه ذهن زیبا برگزاری مسابقه پیام مشاوره و ویژه گی های هم اتاقی برتر

22/2/95

اجرا شد

-

36

شهید ورامینی

برگزاری مسابقه پیام مشاوره و ویژه گی های هم اتاقی برتر

23/2/95

اجرا شد

-


نظر شما :