طرح پایش سال 95


طرح پایش سلامت روان

طرح پایش سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی همانند سالهای پیش دو روز ( 7 و 8 مهرماه) در میز ثبت نام تمامی دانشکده ها به صورت مجزا با حضور کارشناسان و مشاوران مرکز برگزار گردید.
همچنین پایگاه سنجش نیز از تاریخ 95/7/10 لغایت 95/8/28 در پردیس مرکزی دانشگاه برای دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق و ارتباطات  و به صورت مجزا در دانشکده های علوم اجتماعی و ادبیات و اقتصاد برگزار شد.
هدف این پایگاه معرفی مرکز مشاوره به دانشجویان توسط مشاور و بررسی مسائل روانشناختی دانشجویان در صورت نیاز بود.
لازم به ذکر می باشد بر اساس آیین نامه ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرکت کلیه دانشجویان ورودی جدید در این طرح الزامی بود.