طرح پایش سال 94


طرح پایش سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی مهر ماه، از چهارشنبه 25/6/94 تا پنج شنبه 26/6/94 به مدت دوروز در میز ثبت نام دانشکده ها بصورت مجزا با حضورکارشناسان و مشاوران مرکز برگزار گردید.

هدف برگزاری طرح پایش سلامت روان، شناسایی و کمک به موضوعات سلامت روانشناختی دانشجویان است.

با توجه به تاکید دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم بر انجام طرح پایش سلامت روان ، انجام این طرح به عنوان یکی از مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید تلقی شده و شرکت همه دانشجویان جدیدالورود روزانه و شبانه در این طرح ضروری و الزامی بوده است.

نحوه تکمیل پرسشنامه های سلامت روان به دو صورت on line و قلم کاغذی انجام شد.

روند اجرای طرح پایش به شرح زیر می باشد:

ـ جلسه مدیر مرکز با کارشناسان و مشاوران در رابطه با چگونگی ونحوه اجرای طرح

ـ جلسه با مدیر خدمات آموزشی دانشگاه در رابطه با:
• اطلاع از تعداد پذیرفته شدگان و ثبت نام شده هادر مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده ها
• مکاتبه و تماس به منظورتعامل مسئولین آموزش دانشکده ها با مشاوران و کارشناسان مرکز مشاوره در میز ثبت نام، جهت هر چه بهتر برگزار شدن طرح
• هماهنگی در خصوص در اختیار گذاشتن سیستم کامپیوتری جهت ثبت اسامی دانشجویان و استفاده دانشجویان از سایت دانشکده ها برای تکمیل پرسشنامه ها بصورت On line
• اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید از طریق پیامک و اطلاعیه در سایت دانشگاه برای شرکت در طرح

لازم به ذکر است برای آن دسته از دانشجویان ارشد و کارشناسی که تاکنون موفق به تکمیل پرسشنامه ها نشده اند تا تاریخ 12/7/94 برای تکمیل مهلت داده شده است.

ضمنأ، پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، از دانشجویان برای شرکت در کارگاه های آموزشی و مشاوره دعوت به عمل خواهد آمد.